mục tiêu hoạt động
Purpose

Research, development and application of artificial intelligence for electronic and automatic electronic related products. Development of intelligent automated electrical - electronic technology products and commercialization of these products.

hoạt động khoa học
Activities

Training high-level human resources in artificial intelligence and automation, with emphasis on intelligent robot-related products

Activities

Seminar về giáo dục STEM
Seminar về giáo dục STEM

Chủ đề Robot tự vận hành

Ngày 21/12/2020

Góc nhìn về AI
Góc nhìn về AI

Những bộ não nhân tạo, bài viết của Nguyễn Thị Khánh Huyền gần đây trên VnExpress.

Ngày 10/12/2020

Thành lập Viện Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo Quang Trung
Thành lập Viện Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo Quang Trung

Ngày 19/6/2020 vừa qua, Trường Đại học Quang Trung đã chính thức thành lập Viện Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo Quang Trung . Tên Tiếng Anh là Quang Trung Institute of technology and artificial intelligence (viết tắt là: Quang Trung IT&AI).

Ngày 10/12/2020

Products

Line following and obstacle avoiding robot
Line following and obstacle avoiding robot

An black Line Follower And Obstacle Avoiding Robot using Arduino UNO, IR Sensor, L298n motor driver and HC-SR04 ultrasonic sensors.

Robot hand
Robot hand

Robot hand use Servo and PCA9685 and it was controlled by ps2 joy stick.

Nethouse manager system
Nethouse manager system

System manage pump, Display and alert Nethouse status. Setup condition for control system.